kurssammanfattning

De fyra Arketyperna

Detta är en kurs för dig som vill lära känna dig själv som man, på ett djupare plan. De fyra arketyperna togs fram av Robert Moore och Douglas Gillette strax innan millennieskiftet och har sedan dess använts frekvent i olika manliga cirklar och sammanhang.

Kungen, Krigaren, Älskaren och Magikern inom dig är ständigt närvarande och kan beskrivas som fyra olika aspekter av ditt varande.


I kursen får du möjlighet att lära känna dig själv på ett konkret och handfast sätt. Du kommer också att lära känna andra män som är på samma resa och tillsammans ha ett gemensamt språk.

Kursen är på 5 veckor och kombinerar studieuppgifter, egen reflektion samt möjlighet till möte med kursledare och andra deltagare online. Kursen kombineras med fördel med dina helt vanliga arbetsveckor och övriga göromål. Det är just här som du kommer att upptäcka dig själv som bäst!

Varje veckomodul fokuserar vi på en specifik arketyp och den femte och sista veckan så väger vi dem tillsammans och du summerar dina nyvunna insikter om dig själv.

Vecka 1 - Introduktion samt Kungens arketyp

Introduktionsfilm redigerad
Kursintroduktion
2:43
IMG_4279~photo
Övergripande beskrivning av de 4 arketyperna
9:09
Utforska din egen Kung-arketyp
Robert M
Mer om arketyperna och deras ursprung

Vecka 2 - Krigarens arketyp

Beskrivning av Krigar-arketypen
Mark om Krigaren
Video om Krigar-arketypen
11:14
Utforska din egen Krigar-arketyp

Vecka 3 - Älskarens arketyp

IMG_6877~video
Kickstart av Älskarens arketyp!
3:11
Beskrivning av Älskarens arketyp
IMG_3266~video
Video om Älskarens arketyp
4:12
Utforska din egen Älskar-arketyp

Vecka 4 - Magikerns arketyp

IMG_6998~video
Kickstart av Magikerns arketyp
2:47
Beskrivning av Magikerns arketyp
IMG_3270~video
Video om Magikerns arketyp
5:18
Utforska din egen Magiker-arketyp

Vecka 5 - Balansera dina arketyper

Kickstart Balansera dina arketyper
Kickstart av: Balansera dina arketyper!
2:54
Balansera din kung
Kungens arketyp i sin omogna form (Boy-archetype)
6:18
Utforska din egen balans mellan arketyperna
Porträtt Martin
Slutord om kursen och de fyra arketyperna